หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์ Applied Informatics Group
            หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์ (Applied Informatics Research Group) เป็นหน่วยวิจัยที่พัฒนาการวิจัยและระบบสารสนเทศต่าง ๆ สู่ชุมชน เช่น ระบบการโรงแรม , ระบบจัดการสนามกอล์ฟ , ระบบพยาบาล , ระบบการเรียนการสอน เป็นต้น

            เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายคณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่ตั้ง


ดูแผนที่เพิ่มเติม คลิก

ที่อยู่

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

เบอร์ติดต่อ

043 754 359

อีเมล์

apppliedinformatics@gmail.com

เว็บไซต์

http://127.0.0.1:8000/index

© 2019 , จัดทำโดย หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT). คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์โทร : 043-754-359.